СОУ ВАСИЛ ЛЕВСКИ - ЯБЛАНИЦА

СОУ ВАСИЛ ЛЕВСКИ - ЯБЛАНИЦА

ул. св. Кирил и Методии 21
Ябланица,
България
24.099946
43.0250438
UserLikes
Име: СОУ ВАСИЛ ЛЕВСКИ - ЯБЛАНИЦА
Адрес: Ябланица, ул. св. Кирил и Методии 21
Телефони: text to imagetext to imagetext to image
Факс: text to image
E-mail: text to image
Отрасъл: Средно общо образование
Дейност:

Средно общообразователно училище

Ключови думи: училище, ябланица, гимназия, прогимназия, кабинети

СОУ ВАСИЛ ЛЕВСКИ - ЯБЛАНИЦА

За нас

СОУ ВАСИЛ ЛЕВСКИ - ЯБЛАНИЦА е СОУ (І - ХІІ клас) с общинско финансиране. Учебни смени: една смяна - целодневно. 

История: 
Гимназиалното образование в Ябланица води началото си от 5.X.1938г., когато се открива гимназиален клон – VIII и IX клас с 300 ученика. През пролетта на 1945г. е окончателно завършена сегашната учебна сграда. През 1945/1946г. гимназиалният клон прераства в пълна гимназия. На 1.X.1962г. прогимназията и гимназията се обединяват в Средно политехническо училище от V до XI клас с 550 ученика. През учебната 1981/1982г. СПУ става ЕСПУ (Единно средно политехническо училище), в което се обучават ученици от I до XI клас. През 1992г. ЕСПУ става СОУ (Средно общообразователно училище). От 15.IX.2002г. е въведен XII клас. 

Училището разполага с богата материална база, която включва просторна училищна сграда с добре оборудвани кабинети, общежитие, училищен стол, библиотека с 3000 тома учебна литература, база за професионална подготовка, фитнес зала, лекарски кабинет, училищен бюфет и др.

 

Открийте ни в Google+